Ekologisk kaffeodling

Har du också börjat byta ut fler och fler varor till ekologiska alternativ? För dig själv och dina barns hälsa och även för smakens skull kanske du väljer ekologiskt odlade grönsaker och ägg som kommer från frigående höns. Har du tänkt på att byta ut även kaffet till ett ekologiskt alternativ? Vi svenskar dricker mycket kaffe och även om vi bara är en liten del i världen kan vi göra skillnad genom vårt val av kaffe. Brasilianska arbetare på kaffeplantagen kräks och får yrsel utan att uppsöka läkare. Många gånger vet de inte ens att deras jobb vid kaffeodlingarna är förenat med livsfara.

Kaffe – en handelsvara

För många låginkomstländer är kaffe en mycket viktig handelsvara. Att säga till en fattig odlare att gå över till att odla ekologiskt och därmed få mindre skörd och mindre inkomst fungerar inte. Genom att dricka mer ekologiskt kaffe visar vi dock vad vi vill. Att skapa en större efterfrågan på ekologiskt kaffe är vad som är mest effektivt för att få de länder som använder mycket kemiska bekämpningsmedel att sluta med det. En storkonsument av kaffe kan under en livstid förhindra att 19 kilo kemiskt bekämpningsmedel används i kaffeodlingarna genom att byta till ekologiska alternativ. Kan du tänka dig att göra det?

Vilka länder gäller det?

Brasilien är en storproducent av kaffe och det är också ett av de länder som använder mest kemiska bekämpningsmedel och även medel som är förbjudna inom Stockholmskonventionen används. I Etiopien används minst bekämpningsmedel och även minst med konstgödsel. I Tanzania till exempel där 2,4 miljoner människor är beroende av inkomster från kaffeodlingar pågår flera projekt där man hjälper kaffeodlarna till effektiva odlingsmetoder utan att använda kemiska bekämpningsmedel. Genom att köpa kaffe och andra produkter från Tanzania som är ekologiskt odlade kan du både påverka och hjälpa odlarna. Hur konstigt det än låter är även Sverige än exportör av kaffe. Är det ekologiskt? Även om det inte är det har Sverige inga fattiga odlare som tar skada av bekämpningsmedlen.