Gröna städer

Allt fler människor bor i städer och bara i Europa beräknas hela två tredjedelar av den totala befolkningen bo i en urban miljö. Anledningarna är många; yngre tycker att städer är roligare och erbjuder fler jobbtillfällen, familjer tycker att det är skönt att ha tillgång till dagis och skolor och äldre uppskattar de korta avstånden till saker som livsmedelsbutiker och apotek. Allteftersom landsbygden avbefolkas överges traditionella yrken som landsbruk och fiske, vilket i sin tur innebär att dessa industrialiseras mer och mer. Dag för dag blir städerna mer tätbefolkade och detta får katastrofala följder för miljön.

På grund av denna trend har diskussionerna om hur man kan göra städerna grönare ökat och många länder satsar på att försöka finna lösningar. EU har sedan flera år ett projekt som kallas

Green Capital, Gröna Huvudstaden, där olika Europeiska städer tilldelas ett pris, det gröna lövet, för sina satsningar att förbättra luft, land och hav i den urbana miljön. Det kan handla om praktiska innovationer, miljövänliga projekt eller en långsiktig plan genom små men viktiga förändringar.

Vad kan en stad göra?

När man reser till en storstad är det inte alltid man tänker på just miljön. Istället lockar shoppingen och nattlivet, utställningar och arkitekturen; att gå runt och se de Romerska modehusens fantasifulla skyltfönster, att sätta på sig en Burberry parfym och ge sig ut i Londonnatten, att ta en latte på ett Paris café – alla härliga stadsupplevelser som attraherar sina medborgare och besökare. Faktum är att städer är spännande och har massor att erbjuda!

Det pågår dock förändringar som blir alltmer märkbara och

världens gröna städer blir fler och fler. Lissabon har tilldelats det Gröna Lövet för år 2020, inte minst för sin miljövänliga vision för staden och det faktum att man idag har det största nätverket för laddningsstationer vad gäller elbilar och -cyklar. I den italienska staden

Florens har man stängt av nästan all trafik under dagens flesta timmar och i andra städer har man satsat på att begränsa användandet av bekämpningsmedel och att öka antalet insamlingsplatser för återvinning.

Finns viljan finns vägen

En stad blir aldrig viktigare än sina medborgare och ju mer medveteheten växer blir det lättare att göra de nödvändiga förändringar som är så viktiga för vår framtid. Att göra om en stad går inte över en natt och det händer att invånarna protesterar när de tycker att det påverkar deras vardag för mycket. Det är därför upp till regering och kommun att se till att folk verligen förstår varför vissa uppoffringar ibland måste göras. Självfallet är det jobbigare att ta cykeln till jobbet än att köra bil, men om man inser alla fördelar det har att motionera dagligen kan detta väga upp. Vem vill inte bli friskare, starkare och gladare?