Global uppvärmning – ett hett ämne


Jorden står inför tuffa utmaningar för att rädda miljön. Det är de flesta professionella bedömare överens om efter att ha studerat data som regelbundet samlas in. Det handlar framför allt om den så kallade växthuseffekten som innebär att allt mer koldioxid i luften kommer att leda till en global uppvärmning av jorden. Även om det kan verka som en inte alltför hemsk bieffekt – särskilt för oss i norr – har det större konsekvenser än vad vi är förmögna att föreställa oss. Det skulle leda till stora svårigheter att skötta jordbruk, något som vi alla – i en form eller annan – är beroende av. Därför är det av största vikt att vi agerar här och nu innan skadan redan är skedd.

 

Klimatförändringar är egentligen inget nytt fenomen för oss jordbor. Det har alltid funnits varmare och kallare perioder under historiens lopp där istiden sticker ut som ett särskilt tydligt Melting glaciers are a clear sign of climat change and global warming.exempel. Det finns dock stora skillnader mot dagens förändrade klimat. När vi talar om global uppvärmning idag menar vi nämligen understått den delen som är mänskligt skapad. Under lång tid var klimatförändringarna en omtvistad fråga när data och analyser inte var lika entydiga, men idag råder det konsensus bland klimatforskare att den mänskligt skapade uppvärmningen är verklig. En indikation på det är att uppvärmningen sker betydligt snabbare än dåtida klimatförändringar.

De flesta är överens om att det krävs politiska beslut för att realistiskt sett kunna komma tillrätta med problemen. Ändå finns det inte många politiker som har vågat gå långt i sina klimatlöften. Det kan nämligen komma till ett politiskt och ekonomiskt pris när väljare inte är beredda att offra sin levnadsstandard i utbyte mot mera abstrakta miljövinster. En förhoppning som höjts under de senaste åren är möjligheten för internationella organisationer som FN och EU att tillsammans komma med en lösning. Det skulle göra det möjligt för alla länder att bidra utan att ett fåtal drar ett större lass.

Redan nu har dock regeringar runt om i världen försökt knuffa sin miljöpolitik i rätt riktning. I Sverige har det bland annat innefattat möjlighet att köpa miljöbilar till ett subventionerat pris samt omfattande satsningar i grön energi som vindkraftverk och solenergi.