Hållbara bostäder

Konceptet med gröna bostäder, det vill säga bostäder som har så låg miljöpåverkan som möjligt både under konstruktionen och vid användande, är inte nytt; det har funnits sedan åtminstone 1970-talet, då den amerikanske arkitekten Paolo Soleri myntade begreppet ”arcology”, det vill säga en kombination av ”architecture” och ”ecology”. Konceptet går ut på att skapa arkitektoniska designprinciper för bostäder i tätbefolkade områden, som har mycket låg påverkan på klimatet. Soleris egen vision för ett sådant bostadsområde är att det skulle innehålla bostäder, affärer och jordbruksfaciliteter, samtidigt som varje individs påverkan på miljön minimeras. Han påbörjade skapandet av en sådan ”stad” på 1970-talet: Arcosanti i centrala Arizona. Byggnaderna som hittills uppförts i staden är unika i sitt utseende, och har designats för att smälta in i den omgivande naturen. De flesta byggnaderna är vända mot söder för att fånga så mycket som möjligt av solens värme, och taken är utformade för att släppa in så mycket ljus som möjligt under vintern och så lite som möjligt under sommaren. Arcosanti blev aldrig färdigställt under Soleris levnad, då han gick bort år 2013, men staden fortsätter att locka arkitekturstudenter från hela världen, som kommer dit för att studera byggnaderna, delta i workshops och föreläsningar och hjälpa till med den fortsatta konstruktionen av staden. Arcosanti besöks också av 40 000 turister årligen, som kan gå en guidad tur i staden eller boka in sig på något av de gästboenden som finns i staden.

Även om ett verkligt Arcosanti ännu inte existerar, har det dock gjorts andra försök att skapa gröna bostäder. Ett sådant exempel är Hammarby sjöstad i Stockholms södra utkant. Bostäderna i dessa lägenhetskomplex värms upp genom fjärrvärme och solceller, och 600 av lägenheterna har biogasspisar. Området har medvetet få parkeringsplatser, men bra cykelvägar genom hela området. Invånarna uppmanas således att cykla eller att delta i områdets bilpool istället. Man har även satt ut boflottar för sjöfåglar vid en vassö i närheten av området, vilket har ökat den biologiska mångfalden.

Trots allt detta är Hammarby sjöstad långt ifrån visionen om ett bostadsområde utan klimatpåverkan, vilket också påpekats av flera sakkunniga. Bland annat har man pekat på att användningen av energi och utsläppen av växthusgaser från bostäderna fortfarande är hög.

Ett sätt att påverka framtida byggnadsprojekt mot att bli mer hållbara är att välja att investera i sådana projekt idag. Hos Tessin kan du läsa mer om fördelarna och riskerna med att investera i fastigheter, och se vilka fastighetsprojekt som finns tillgängliga för investering. Det kan vara ett sätt att investera i både din egen och jordens framtid.