Grön el

Grön el brukar den el kallas som produceras via förnybara energikällor. De vanligaste sätten att producera grön el är genom vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Grön el produceras med andra ord inte genom förbränning av fossila bränslen. Ett antal olika elbolag erbjuder grön el som en särskild tjänst, medan andra bygger sin profil på att enbart använda sig av grön el. Om man som konsument vill påverka utvecklingen av och forskningen kring förnybara energikällor, samtidigt som man bidrar till att minska mängden utsläpp i världen och därmed även människors miljöpåverkan, är med andra ord ett bra sätt att göra det just att välja ett grönt elbolag.wind-farm-1209335_960_720

Det kan vara särskilt angeläget att anlita ett elbolag som använder sig av grön el om man har en hög elförbrukning, till exempel om man är en stor familj eller om man har ett attefallshus eller en annan utbyggnad som också ska värmas upp och belysas, utöver ens huvudsakliga boende.

Att välja grön el betyder dock inte att just den el man förbrukar i sitt hem kommer från förnybara energikällor – det skulle i många fall vara en logistisk omöjlighet. Istället fungerar det så att elbolaget garanterar att motsvarande mängd el som man konsumerar produceras på ett grönt sätt i de delar av landet där det är möjligt.