Så mycket odlas ekologiskt i Sverige

Hur mycket av det du äter är ekologiskt? Visste du att år 2011 var enbart 16% av Sveriges totala jordbruksmark brukas ekologiskt, siffran sjönk ett tag men 2014 vände det och nu ökar det igen. En av orsakerna är att det är dyrt att odla utan bekämpningsmedel och det finns få alternativ som fungerar. Konsumenten vill till exempel inte betala hur mycket som helst för vetemjöl så bonden kan inte köpa in dyra miljövänliga ogräsmedel för att få fram ekologiskt spannmål.

Det skiljer sig i landet

I norra Sverige finns inte lika mycket jordbruksmark som i söder. Så att Karlskoga har mest ekologisk odling i hela landet känns ganska logiskt. Det är till exempel där de böljande rapsfälten finns och det av den enkla anledning att jorden är bättre lämpad jämfört med norra delen av landet som mestadels består av skog. Båda delarna behövs för att vi ska ha ett fungerande ekosystem! En annan aspekt är att i södra Sverige finns industrierna som kan förädla råvaran medans det för norra Sverige krävs en ganska lång transport innan man kan leverera en färdig produkt till butikerna. Det viktiga är att vi fortsätter att handla och odla ekologiskt så att vi på sikt får ett hållbart jordbruk i hela landet.

De öppna landskapet

Det finns inget som är så vackert som ett öppet bördigt landskap som brukas eller används som betesmark. I många hem hänger vackra tavlor på väggen som föreställer kor eller hästar som betar av friskt grönt gräs. Eller det härligt klargula rapsfältet som mjukt vajar i vinden. Om vi skulle sluta använda våra jordbruksmarker så skulle de fort växa igen och det hade varit katastrofalt inte bara för ekonomin utan också för allt vilt som lever i och omkring odlingarna. Jordbruk och odling är ett komplext system där väldigt många delar hänger ihop. Att använda jorden på ett hållbart sätt är vårt ansvar och om vi vill att också framtida generationer ska få chansen så måste vi börja tänka mer långsiktigt.